Bảo vệ ACE Việt Nam hiện đang hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh với nguồn nhân sư được đào tạo theo chuyên môn và kinh nghiệm cao.

Hầu hết các Quản Lý, Giám Sát của chúng tôi đã có nhiều năm làm việc trong cơ quan luật pháp, quân sự, an ninh, hoặc kinh nghiệm nhiều năm trong nghệ bảo vệ. Chúng tôi cam kết liên tục nâng cấp điều kiện nhân sự của chúng tôi cùng với các kỹ thuật, công nghiệp mới nhất để phục vụ khách hàng.

Nguyễn Văn Hải
Giám Đốc
Lê Ngọc Thính
Trợ lý giám đốc

Quản lý nguồn nhân lực của chúng tôi là những cán bộ với khả năng lãnh đạo chuyên nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ, và họ sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng dịch vụ trên những nhân viên mà  họ quản lý. Bên cạnh đó, phòng kế hoạch, phòng giám sát cùng bộ phận chăm sóc khách hàng của phòng kinh doanh dưới sự quản lý trực tiếp của giám đốc công ty sẽ thường xuyên kiểm tra để đảm bảo điều này.

Ngoài lực lượng quản lý điều hành chung, chúng tôi còn có lực lượng cơ động quản lý trực tiếp tại các mục tiêu, bao gồm:

I. LỰC LƯỢNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

  • Nhiệm vụ của phòng giám sát chất lượng dịch vụ là liên tục kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên bảo vệ nhằm đưa ra những điểm chưa phù hợp trên từng mục tiêu và yêu cầu các lãnh đạo phải cải tiến, khắc phục kịp thời.
  • Phối hợp với phòng kinh doanh để chăm sóc khách hàng và tìm hiểu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của công ty.

II. LỰC LƯỢNG CHỈ HUY KHU VỰC

– Là những người trục tiếp quản lý, điều hành, đôn đốc, kiểm tra và duy trì Đội trưởng, các nhân viên bảo vệ trong khu vực mình thực hiện thật tốt nhiệm vụ bảo vệ cho khách hàng, để đảm bảo các Mục Tiêu luôn được an toàn, các nhân viên thực hiện công việc theo hệ thống quy củ, đưa chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

III. BỘ MÁY LÀM VIỆC TẠI CÁC MỤC TIÊU